Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

17:01
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahormeza hormeza
kudlaty
16:57
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamikrokosmos mikrokosmos
kudlaty
11:05
6187 c296 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastonerr stonerr
kudlaty
08:53
6548 9131 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak
kudlaty
07:24
kudlaty
06:32
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viapsychicdevil psychicdevil
kudlaty
06:30
kudlaty
06:29
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
kudlaty
06:27
Chciałbym potrafić namalować, co do Ciebie czuję, bo obawiam się, że słowa to za mało. Wyobrażam sobie, że maluję czerwienią Twoją pasję, błękitem dobroć, zielenią głębię Twojej empatii i intensywną żółcią Twój niesłabnący optymizm. I zastanawiam się, czy jakikolwiek artysta ma w swojej palecie wystarczająco dużo kolorów, by namalować to wszystko, czym dla mnie jesteś.
— Nicholas Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
kudlaty
06:27
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viaszydera szydera
kudlaty
06:27
06:26
1608 5c36 500

Budapest, Hungary (by Rita Brigitta Szabo)

September 18 2017

15:07
6909 f8d7 500

Spain (by Miguel Herrera)

kudlaty
10:29
5317 9ee0
Reposted fromniewychowana niewychowana viacappaque cappaque
kudlaty
10:28
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacappaque cappaque
kudlaty
06:51
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadrozdzi drozdzi
06:49
0828 925c 500
Reposted fromthetemple thetemple
kudlaty
06:44
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakhal khal
kudlaty
06:43
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viakhal khal

September 17 2017

18:04
6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl