Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

08:28
5602 d350 500

Tintagel Castle, England (By Giuseppe Milo)

kudlaty
08:28
3899 3992 500
Reposted fromRamme Ramme viagingerglue gingerglue
08:21
1238 e01d 500
Reposted fromfreakish freakish
08:20
1237 1573 500

imickeyd:

Sergey Davydov - Loneliness

Reposted fromfreakish freakish
08:20
1230 bb57 500
Reposted fromfreakish freakish

April 24 2017

kudlaty
16:41
4882 4c2b
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viastrzepy strzepy
kudlaty
16:40
kudlaty
16:39
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaszydera szydera
kudlaty
16:38
I taką wodą być,
co otuli Ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy Twym łóżku stać.
— happysad - Taką wodą być
kudlaty
16:38
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
11:35
2930 2ca7 500

artofvizuals:

josiahwg x Nusa Penida

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viathetemple thetemple
kudlaty
11:35
7898 35dd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
06:41
06:33
8593 d31f
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viasoulwax soulwax

April 23 2017

kudlaty
10:00
5973 9264 500
Reposted fromfelicka felicka viacalvados calvados
kudlaty
09:58
2391 f7a6
kudlaty
09:31
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viapsikusrene psikusrene
kudlaty
09:31
Play fullscreen
Reposted fromstrzepy strzepy
09:30
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viausmiechprosze usmiechprosze
kudlaty
09:18
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl