Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

kudlaty
06:42
7080 2cf8
Reposted fromxawery xawery viahash hash
kudlaty
06:42


the power of reading
kudlaty
06:39
7339 9ee8
Reposted fromursa-major ursa-major viaitmakesmecalm itmakesmecalm
kudlaty
06:39
kudlaty
06:39
kudlaty
06:39


horror stories
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaBabson Babson
06:39
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaitmakesmecalm itmakesmecalm
kudlaty
06:35
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaretaliate retaliate
kudlaty
06:29
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
kudlaty
06:29
zacznijmy od nowa zakochajmy się w sobie raz jeszcze od początku do końca od słowa do słowa
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
kudlaty
06:28
7994 47f0
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPoranny Poranny
kudlaty
06:28
0364 f0a9 500
Reposted fromamphetamine amphetamine
kudlaty
06:27
0557 beac
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
kudlaty
06:26
9691 bf5a
Reposted fromipo ipo viahash hash
06:26
8004 fd74 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBabson Babson
kudlaty
06:25
1414 b96e 500
kudlaty
06:23
8783 419b
Reposted fromsoftboi softboi viaBabson Babson
kudlaty
06:23
0556 1b10 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasosen sosen
kudlaty
06:22
6677 5d04 500
Reposted fromverronique verronique viathetemple thetemple
06:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl