Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

kudlaty
20:12
2944 d439
Reposted fromsassenach sassenach viaskrzacik skrzacik
kudlaty
20:11
9859 9e1d 500
Reposted fromGIFer GIFer viakasiarzyna kasiarzyna
kudlaty
17:29
17:29
kudlaty
15:35
8013 4e70 500
Reposted byjanka89hormezaneressia
kudlaty
11:56
5482 42a2 500
kudlaty
11:13
8886 91b1 500
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
kudlaty
11:13
6667 ca80 500
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
kudlaty
11:05
5100 c9af
Reposted byhormezaPorannypartyhardorgtfo
kudlaty
10:58
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viahormeza hormeza
kudlaty
10:58
When you’re alone in the forest, you are never alone…
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza

October 16 2017

kudlaty
21:20
6666 dfd3 500
Reposted fromhagis hagis viagingerglue gingerglue
kudlaty
11:44
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viagdziejestola gdziejestola
kudlaty
11:43
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
kudlaty
11:12
2993 4b2f
Reposted bypieriestrojka pieriestrojka
kudlaty
08:43
0593 88a2
Reposted fromsavatage savatage
kudlaty
08:43
0594 0a65 500
Reposted fromsavatage savatage
kudlaty
08:43
0595 dcc2
Reposted fromsavatage savatage

October 15 2017

kudlaty
18:31
Może nie wystarczę, ale będę tuż obok, prócz Ciebie nie ma mnie dla nikogo.
— Fokus
kudlaty
18:30
1542 73ba 500
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl