Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

kudlaty
14:06
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
kudlaty
14:06
5110 4da0 500
Reposted frombanitka banitka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
kudlaty
14:06
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
kudlaty
14:06
Reposted fromFlau Flau viasoulwax soulwax
kudlaty
11:02
1915 e08c
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKciukWzupie KciukWzupie
kudlaty
11:02
1477 46a4
Reposted fromhagis hagis viagingerglue gingerglue
kudlaty
11:02
3577 ca22
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatediousuncle tediousuncle
kudlaty
11:01
6773 347c
Reposted fromkotagata kotagata viaAmericanlover Americanlover
kudlaty
10:59
0983 1add 500
kudlaty
10:58
5635 1b33
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy

January 12 2018

kudlaty
23:13
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
kudlaty
23:13
Reposted fromshakeme shakeme
kudlaty
23:10
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaoversensitive oversensitive
kudlaty
23:09
4523 f1d6 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamajkey majkey
kudlaty
23:07
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
kudlaty
19:07
4740 3184 500
Reposted fromkiffer kiffer viadrugs drugs
kudlaty
19:04
A może ja po prostu nie mam talentu do radości?
— A. Osiecka, Ćma
kudlaty
19:04
2738 4169 500
kudlaty
19:04
Reposted fromszelestyna szelestyna viaPoranny Poranny
kudlaty
19:04
2731 2fea
Reposted fromMalodobry Malodobry viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl