Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

kudlaty
16:54
3181 c475 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viatomash tomash
kudlaty
16:50
Reposted frommr-absentia mr-absentia
kudlaty
16:50
7868 59b3
R.I.P. Dolores O’Riordan 1971 - 2018
Reposted from4777727772 4777727772 viaPicki91 Picki91
kudlaty
10:28
6753 2fd4
Reposted fromhagis hagis viahighlmittel highlmittel
kudlaty
10:27
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viawiks wiks
kudlaty
10:22
7568 f4a3 500
Reposted fromotters otters viamontak montak
kudlaty
10:21
0641 e22c
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamontak montak
kudlaty
10:18
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
kudlaty
10:15
9922 2e57
Reposted fromnamelessberry namelessberry viamoai moai
kudlaty
10:14
7426 09ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
kudlaty
10:10

January 15 2018

kudlaty
11:19
kudlaty
11:17
Reposted fromshakeme shakeme viaNoCinderella NoCinderella

January 14 2018

kudlaty
22:22
0910 0ed1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
kudlaty
22:19
kudlaty
22:17
3797 f935 500
kudlaty
22:17
kudlaty
17:19
kudlaty
14:08
14:08
3916 d5ef

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl